نام : مهدي

 نام خانوادگي : لطفي كمال

 سمت : دفتر امورمشاوره-سرپرست گروه ساماندهی مشاوران مراکز مشاوره

 آدرس : قم ، خيابان شهدا (صفائيه) كوچه ٣٧ پلاك ١٦

 شماره تماس : 37841688-025

 توضيحات : پست الكترونيك : dmo.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :3713755518

<< بازگشت به ليست