نام : مجتبی

 نام خانوادگي : رضایی

 سمت : دفتر امور مشاوره-رئیس اداره آموزشهای کوتاه مدت مشاوران

 آدرس : قم ، خيابان شهدا (صفائيه) كوچه ٣٧ پلاك ١٦

 شماره تماس : 37841688-0258

 توضيحات : پست الكترونيك : dmo.tahzib@ismc.irصندوق پستي :3713755518

<< بازگشت به ليست