نام : علی

 نام خانوادگي : صابری

 سمت : دفتر امور تربیت اخلاقی-مدیرگروه مطالعات اخلاق و تربیت

 آدرس : قم ، خيابان صفائيه كوچه ٣٧ پلاك ١٦

 شماره تماس : 37841164-025

 توضيحات : پست الكترونيك : da.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :3713755518

<< بازگشت به ليست