سمت : دفتر امور تربیت اخلاقی-تلبس

 آدرس : قم ، خيابان شهدا (صفائيه) كوچه ٣٧ پلاك ١٦

 شماره تماس : 37841163-025

 توضيحات : پست الكترونيك : da.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :3713755518

<< بازگشت به ليست