نام : مجتبی

 نام خانوادگي : متقی نژاد

 سمت : دفتر امور تربیت اخلاقی-مدیر تلبس

 آدرس : قم - جمکران - مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 شماره تماس : 37255890-025

 شماره داخلی : 587

 توضيحات : پست الكترونيك : da.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :371853433

<< بازگشت به ليست