نام : حميد

 نام خانوادگي : خاكسار

 سمت : دفتر امور مشاوره-مدیرگروه مطالعات مشاوره

 آدرس : قم ، خيابان شهدا (صفائيه) كوچه ٣٧ پلاك ١٦

 شماره تماس : 37841684-025

 توضيحات : پست الكترونيك : dm.tahzib@ismc.ir صندوق پستي :3713755518

<< بازگشت به ليست