صفحه اصلی > حوزه معاونت تهذیب > ساختار تشکیلاتی معاونت 


حجت الاسلام و المسلمین حمید ملکی
معاون تهذیب

 


حجت الاسلام علی اسلامی
کارشناس مسئول برنامه تهذیبی تربیتی

کارشناسان برنامه تهذیبی تربیتی

 


حجت الاسلام كاظم علي محمدي
مدير مطالعات تربيتي و فرهنگي

کارشناس مسئول نيازسنجي و آسيب شناسي

کارشناس مسئول تامین محصولات تهذیبی

کارشناس مسئول مطالعات و برنامه ریزی

کارشناس مطالعات و برنامه ریزی

 


حجت الاسلام مجتبی رضایی
مدير امور مشاوره و خانواده

کارشناس مسئول خانواده

کارشناس مسئول مشاوره

کارشناس خانواده

کارشناس مشاوره

 


حجت الاسلام و المسلمین محمد همتیان
مدير امور تربيت اخلاقي

کارشناس مسئول امور اساتید اخلاق

کارشناس مسئول آموزش

کارشناس تلبس

کارشناس امور ترویجی

 


حجت الاسلام سيدحسن حسینی
مدیر قرآن و حدیث

کارشناس قرآن

کارشناس قرآن

 


حجت الاسلام هادی رضایی شورکی
کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

کارشناس نظارت و ارزیابی

کارشناس امور مالی

 


حجت الاسلام سید مهدی حسینی نژاد
مسئول دفتر معاونت

کارشناس فن آوری و اطلاع رسانی

کارشناس دفتر