سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > اداره كل فرهنگي > فرهنگي > گروه برنامه ريزي فرهنگي > اردوها > برنامه هاي دوره ويژه طلاب جديد الورود > ریز برنامه های روزانه 
ریز برنامه های روزانه

ریز برنامه های روزانه

ردیف

ساعت

مدت(دقیقه)

برنامه

1              

7:30-7

30

صبحانه

2              

8:30-7:45

45

افتتاحیه

3              

9:30-8:30

60

کلاس

4              

9:45-9:30

15

استراحت

5              

10:45-9:45

60

کلاس

6              

11:00-10:45

15

استراحت

7              

12:00-11:00

60

کلاس

8              

15:00-12:00

180

نماز، ناهار، استراحت

9              

16:00-15:00

60

کلاس

10         

17:45-16:00

105

تحویل بسته فرهنگی